over onS

Stembak is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van afvalverzameling, recycling en verwerking. Het is ontstaan uit een Studenten initiatief van de Hogeschool Breda. De “stembak”, een peuken verzamelaar, waarbij men met de peuk kan stemmen op een stelling, was het eerst ontwikkelde product. Rokers worden op deze leuke wijze gestimuleerd de peuk na het roken niet op straat te gooien maar in een afvalbak.

De afgelopen 3 jaar heeft Stembak veel ontwikkelingen doorgemaakt. Met behulp van diverse samenwerkingsverbanden met andere gespecialiseerde bedrijven is een volledig product programma ontwikkeld op het gebied van afvalverzameling, recycling en verwerking. Onder het motto “Samen sta je sterker” is een netwerk van bedrijven ontstaan die zich bezig houden met innovatie van concepten met Stembak als centraal verbindende factor en verkoop kanaal.

Visie

"Samen stimuleren wij mensen om zorg te dragen voor een duurzamere leefomgeving"

De producten van Stembak stimuleren mensen om op een duurzame manier om te gaan met hun leefomgeving. Daarnaast kunnen bedrijven met de producten van Stembak eenvoudig anticiperen op de verplichte eisen om de duurzaamheid van het bedrijf te verhogen.

Missie

"Op een leuke manier de wereld afval vrij maken"

Afval is een groot probleem in de hedendaagse samenleving. Steden, stranden, wegen en oceanen liggen vol met plastic deeltjes en ander afval. De overheid tracht het afvalvolume terug te dringen, door mensen (financieel) te stimuleren afval te scheiden, te verzamelen of te recyclen. Statiegeld op blikjes en kleine flesjes is daarvan een voorbeeld. Verder tracht men het gedrag te beïnvloeden door voorlichting zodat het een gewoonte wordt. Stembak haar producten dragen er aan bij om die gewoonte tot een automatisme te laten worden. Door opvallende afval verzamelplekken en producten te ontwikkelen die uitnodigen tot gebruik worden mensen uitgenodigd het juiste sociale gedrag te vertonen. Door in te spelen op de neurologische werking van het brein, wordt men aangespoord om het afval in de juiste afvalbakken te deponeren. Stembak maakt gebruik van kleurherkenning, geluiden, displays, aansprekende quotes en vraagstukken om dit te bewerkstelligen. Neem een kijkje bij de verschillende producten van Stembak om te zien hoe U kan bijdragen om de wereld op een leuke manier afvalvrij te maken.

3434
beach-garbage-junk-2827735

Vraag hier onder een offerte aan

Stembak
Korte bedde 17
5131WE Alphen
info@stembak.nl
Tel.0640351194